Bernerpladsen Als og Sundeved

                        

Regelsæt for træning på pladsen kan ses her:                                       >>pladsregler

Bernerpladsen for Als og Sundeved er en træningsplads under Dansk Berner Sennenklub (DBSK)

Samarbejdsaftalen mellem træningspladserne-DBSK og aktivitetsudvalget kan ses her:                                       

Træningspladsens formålsparagraffer kan ses her                                                                                       >>formålsparagraffer